STREET DANCE

přednášky , ukázky , cvičení, a nábor ...připravuje se